Scrummaster

Kennis en ervaring Scrummaster

Projectleiding moet altijd gebeuren vanuit de inhoud. Veel projectleiders zullen het niet met mij eens zijn, maar ik wil alleen projecten leiden als ik kan begrijpen wat er speelt. Als scrummaster mag ik meniet met de inhoud bemoeien. Daarom combineer ik scrummaster het liefst met requirements-analyse. Bij grotere projecten vindt ik de combinatie van Prince-II en scrum aan te raden. Het project moet worden opgedeeld in deelprojecten (volgens Prince-II), de deelprojecten mogen gescrumd worden in sprints.

In mijn CV staan een diverse projectleiders opdrachten:
•    Uitvoeren van businessanalyses voor de Wet Spontaan Vergoeden Wettelijke Rente inclusief globaal ontwerp en de aansturing van het vervolgtraject tot en met de implementatie;
•    Uitvoeren van businessanalyses voor de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten en het en begeleiden van het ontwerp, de realisatie, de test en de implementatie;
•    Middels Uitvoeringstoetsen aan het Ministerie van SZW aangeven wat de impact is van nieuwe wetten of wetswijzigingen voor de primaire applicaties van UWV.
•    Opstellen van plan van aanpak voor het wegwerken van de openstaande vorderingen.
Binnen USZO is een werkgroep bezig met het wegwerken van openstaande vorderingen. De vorderingenproblematiek is echter dermate complex dat de werkgroep het idee heeft dat er gedweild wordt met de kraan open. Het plan van aanpak moet aangeven welke activiteiten uitgevoerd moet worden om de vorderingenproblematiek op te lossen, om vervolgens met oplossingen te komen om deze knelpunten structureel op te lossen;
•    L+T Informatica, dochter van de ROCCADE Informatica groep, is een systeemhuis gericht op de ontwikkeling van software-applicaties voor de lokale overheden. In het domein Vastgoed, materiegebied Bouw- en Grondzaken, verantwoordelijk zijn voor het gehele traject van productbeleid t/m concrete producten.
•    Leidinggeven aan de businessunit Arbeidsongeschiktheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van Suppletie, Toeslagenwet, werkgeversbetaling en samenloop WAO/WW. Binnen de businessunit Arbeidsongeschiktheid worden uitkeringen met betrekking tot suppletie en  toeslagenwet  toegekend en beheerd. De medewerkers (±20) worden rechtstreeks door de servicemanager aangestuurd. Daarnaast wordt leiding gegeven aan de groep Werkgeversbetaling (± 6 medewerkers). De groep Werkgeversbetaling is verantwoordelijk voor het controleren van de werkgeversspecificaties met betrekking tot de WAO, het instellen van vorderingen/nabetalingen, het verwerken van fusies en de communicatie richting werkgevers;