Verzamelen informatie

 

Advies uitwerken

 

Presentatie / implementeren

 

1-2-1 Consulting

Algemeen

1-2-1 Consulting is het bedrijf met als doel om andere bedrijven te helpen bij oplossen van ingewikkelde problemen op het gebied van ICT en processen, waarbij breed gekeken wordt naar alle componenten in samenhang om te komen tot één geïntegreerde werkende oplossing. In 2014 ben ik, Mike Lubkemann gestart als ZZP’er. Met meer dan 25 jaar ervaring en een uitgebreid relatienetwerk is 1-2-1 Consulting in staat om een efficiënte en effectieve wijze werkende oplossingen te bieden.

Ik ben een integratie consultant met oog voor informatievoorziening en organisatie. Als manager/projectleider geef ik sturing aan organisaties/projecten op basis van inhoudelijke kennis. Ik heb het traditionele carrière pad van programmeur tot informatieanalist inclusief projectmanagement doorlopen. Ik ben in aanraking gekomen met zeer veel verschillende organisaties en heb geconcludeerd dat er zeer weinig mensen zijn die zowel verstand hebben van informatisering als ook van organisatiekunde. Na afronding van mijn studie bedrijfskunde heb ik een managementfunctie vervuld binnen een grotere organisatie. Het was een zeer leerzame periode om als informaticus leiding te geven aan een gebruikersorganisatie en de gehele automatisering van de andere kant mee te maken. Gedurende de mijn loopbaan zijn de inspanningen erop gericht om invulling te geven aan de driehoek:

driehoek

1-2-1 Consulting biedt de mogelijkheid om een concreet probleem inzichtelijk te maken en op te lossen middels kortlopend advies volgens het 1-2-1 Concept of door langdurige detachering.

 

Wat kan ik

•    Adviseur (1-2-1 concept)
•    Business Process Management / Lean Six
•    Informatie-, Business-, Requirements-analist
•    Datamigratie Consultant
•    Functioneel Ontwerper
•    Scrummaster
•    Projectleider

 

Wie ben ik

•   Analytisch
•   Eerlijk, loyaal, betrokken
•   Serieus met gevoel voor humor
•   Snel, ad-rem
•   Praktisch (beide benen op de grond)
•   Verantwoordelijk en betrokken

Wat heb ik?

•   Kennis van organisaties, processen en ICT
•   Helikopterview
•   Gave om zaken in samenhang te zien
•   Snel kennis eigen maken
•   Inconsistenties zeer snel ontdekken (gaten zien)

Waar loop ik warm voor?

Het mooiste van mijn werk is: Echte oplossingen bedenken voor ingewikkelde problemen op het gebied van ICT en processen, waarbij breed gekeken wordt naar alle componenten in samenhang om te komen toot één geïntegreerde werkende oplossing.  Doe geen onzinnige dingen (doe alleen dingen die iets opleveren)

 

Wat doe ik

•   Opstellen van requirements
•   Uitvoeren IA/BA
•   Gegevensmodelleren
•   Projecten leiden vanuit de inhoud
•   >Processen in kaart brengen -> verbeteringen aanbrengen
•   Functioneel Ontwerp / ontwerpen van systemen
•   Vertalen van eisen en wensen in werkbare oplossingen
•   Ingewikkelde zaken terugbrengen tot de kern
•   Inconsistenties ontdekken
•   De juiste vragen stellen
•   Problemen pin-pointen

 

Wie help ik

Organisaties waarbij het primaire proces het verwerken van informatie is (grote en middelgrote informatie verwerkende organisaties): Overheid, verzekeringen en banken.

 

Hoe help ik

Opstellen van eisen en wensen, die leiden tot oplossingen zodat gebruikers optimaal ondersteund worden in het uitvoeren van hun werk, door te zorgen dat processen en systemen optimaal (naadloos) op elkaar aansluiten.