Informatie-, Business-, Requirements-analist

Kennis en ervaring Informatie-, Business-, Requirements-analist

Het opstellen van de goede requirements is het halve werk. Eigenlijk is het veel meer dan het halve werk, want alles valt of staat bij het opstellen van goede eisen. Hierbij helpt het als je breder kan kijken dan alleen maar naar de ict. Bij het opstellen van de requirements mag niet gekeken worden naar het HOE, maar het helpt wel. Informatie- en business-analyse is mijn specialiteit. Bij het opstelling van requirements is geen kennis nodig van de applicaties, maar het heeft wel mijn voorkeur, Ik vind het geen probleem en zelfs aan te raden oom vanuit het Functioneel ontwerp “door te groeien” naar de analyse.

In mijn CV staan een diverse informatie-, business-, requirements-opdrachten:
•    Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het uitfaseren van de UWV1-complex van Heerlen en het in kaart brengen van de consequenties als dit complex wordt overgenomen door de bestaande complexen in Amsterdam. Daarnaast uitvoeren van diverse uitvoeringstoetsen, business-analyses inclusief globaal ontwerp en de aansturing van het vervolgtraject tot en met de implementatie.
•    Ontwerpen van het systeemconcept om de primaire applicaties van UWV te integreren tot één applicatie op een supported software omgeving, het opstellen van het masterplan voor de realisatie en het begeleiden van het project in de rol van adviseur. Daarnaast uitvoeren van diverse Businessanalyses t/m het functioneel ontwerp.
•    Uitvoeren van businessanalyses voor de materiegebieden ziektewet, arbeidsongeschiktheid wettelijk en bovenwettelijk. Het analyseren van knelpunten, maken van verbetervoorstellen, uitvoeren van informatieanalyses en functioneel ontwerp-activiteiten voor diverse applicaties.
•    Uitvoeren van businessanalyses voor de Wet Spontaan Vergoeden Wettelijke Rente inclusief globaal ontwerp en de aansturing van het vervolgtraject tot en met de implementatie;
•    Uitvoeren van businessanalyses voor de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten en het en begeleiden van het ontwerp, de realisatie, de test en de implementatie;
•    Middels Uitvoeringstoetsen aan het Ministerie van SZW aangeven wat de impact is van nieuwe wetten of wetswijzigingen voor de primaire applicaties van UWV.
•    Als vastgoedconsultant uitvoeren van definitiestudies en haalbaarheidsonderzoeken voor het materiegebied Grondzaken, vormgeven van het systeemconcept voor een bouwwerkencartotheek en ontwerpen van een applicatie voor het beheren van gemeentelijke eigendommen inclusief de implementatie bij diverse gemeenten.