Wat kan ik

Naast het 1-2-1 Concept voor kortlopend advies is het mogelijk om mij voor op basis van detachering voor langere tijd in te huren. Ik ben een integratie consultant met oog voor informatievoorziening en organisatie. Door mijn jaren lange ervaring en mijn brede interesse ben ik in staat om de volgende functies uit te voeren:
•  Adviseur
•  Business Process Management / Lean Six
•  Informatie-, Business-, Requirements-analist
•  Datamigratie Consultant
•  Functioneel Ontwerper
•  Scrummaster
•  Projectleider

 

Adviseur

Wat doe ik

•  Adviseren
•  Rapporten beoordelen
•  Klankborden / spiegelen
•  1-2-1 concept

Hoe help ik

•  Ontdekken inconsistenties in rapporten, oplossingen, denkrichtingen, etc.
•  Ingewikkelde zaken terugbrengen tot de kern;
•  Denkprocessen op gang brengen door de juiste vragen te stellen;
•  Problemen pin-pointen.

Kennis en ervaring

Bekijk hier mijn kennis en ervaring mbt Adviseur.

 

Business Process Management / Lean Six Sigma

Wat doe ik

•  Processen in beeld brengen (klant-tot-klant)
•  Verbeteringen voorstellen waarbij integraal gekeken worden naar organisatie, processen, besturing en IT.
•  Inrichten continue verbeteren

Hoe help ik

•  Betere performance: Efficiente processen + goede sturing / verantwoording + mechanisme om continue te verbeteren.

Kennis en ervaring

Bekijk hier mijn kennis en ervaring mbt Business Process Management / Lean Six.

 

Informatie-, Business-, Requirements-analist

Wat doe ik

•  Breng informatiebehoefte in kaart
•  Zorg dat de Business en IT naadloos op elkaar aansluiten

Hoe help ik

•  Zorgen dat er oplossingen / applicaties komen die aansluiten bij de eisen/wensen van de gebruikers (Ik ben in staat om de consequenties van eisen en wensen in te schatten).
•  Beschrijven van requirements die problemen echt oplossen c.q. het echte probleem oplossen.

Kennis en ervaring

Bekijk hier mijn kennis en ervaring mbt Informatie-, Business-, Requirements-analist.

 

Datamigratie Consultant

Wat doe ik

•  Opstellen requirements voor datamigratie
•  Schonen en verrijken data t.b.v. de datamigratie
•  Bewaken van de overall visie
•  Bewaken van de volledigheid van de datamigratie
•  Controleren migratie ontwerpen

Hoe help ik

•  Zorgen dat alle gegevens correct en volledig gemigreerd worden van het bron- naar het doelsysteem.
•  Zorgen dat de brongegevens gearchiveerd worden.
•  Samen met de gebruikersorganisatie zorgen dat de data geschikt is voor migratie.

Kennis en ervaring

Bekijk hier mijn kennis en ervaring mbt Datamigratie Consultant.

 

Functioneel Ontwerper

Wat doe ik

•  Vertalen van eisen en wensen naar een werkbare oplossing
•  Ontwerpen van systemen a.d.h.v. eisen en wensen (vastleggen in FO)
•  Ontwerpen van gegevensmodel

Hoe help ik

•  Zorgen voor efficiënte goed werkende systemen, die aansluiten bij de behoefte van de gebruikers.
•  Ontwikkelen van flexibele systemen zodat deze via parameters aangepast kunnen worden als er wijzigingen plaatsvinden.

Kennis en ervaring

Bekijk hier mijn kennis en ervaring mbt Functioneel Ontwerper.

 

Scrummaster

Wat doe ik

•  Goed laten functioneren en waar nodig afschermen van het ontwikkelteam
•  Wegnemen van belemmeringen
•  IA/RA/BA uitvoeren in een andere rol

Hoe help ik

•  Zorgen dat het ontwikkelteam optimaal kan presteren om de eisen en wensen voor de gebruikersorganisatie op te lossen.

Kennis en ervaring

Bekijk hier mijn kennis en ervaring mbt Scrummaster.

 

Projectleider

Wat doe ik

•  Maken Plan van Aanpak: Opdelen project in activiteiten, Activiteiten plannen, Project bemensen, Procedures beschrijven, Risico’s en maatregelen benoemen.
•  Inrichten projectorganisatie;
•  Bewaken voortgang en rapporteren;
•  Wegnemen belemmeringen.

Hoe help ik

•  Zorgen dat projecten het goede resultaat opleveren (i.p.v. zorgen dat het projectplan gevolgd wordt).
•  Resultaat telt, niet het projectplan.

Kennis en ervaring

Bekijk hier mijn kennis en ervaring mbt Projectleider.