Blog

Maak dingen niet onnodig complex

Ons vakgebied heeft de laatste decennia een enorme vlucht doorgemaakt met als gevolg dat voor alle deelgebieden analyses en onderzoeken hebben plaats gevonden. Van elk onderwerp zijn er 10-tallen zo niet honderden boeken beschikbaar. Wat opvalt is dat er steeds meer ingewikkelde termen gebruikt, die steeds minder zeggen.

1-2-1 Consulting staat voor zijn uitstekende integrale adviezen is zeer beperkte tijd. 1-2-1 Consulting bekijkt elk probleem breed (integraal). Als we aan de slag gaan bij een klant, zullen zij altijd integraal kijken. Dat is min of meer onze tweede natuur. De term integraal wordt in de markt steeds vaker gebruikt. Met integraal wordt dan bedoeld: we kijken naar één aspect en we betrekken er een aantal aspecten ook bij. Ik kom hier later nog op terug. Het is altijd goed om een probleem van meerdere kanten bekijken en bij een analyse en/of ontwerp meerdere methoden te gebruiken (of op z’n minst in het achterhoofd te hebben). Iedere methode of visie geeft zijn eigen inzichten. Het maakt uit of je met een organisatie-bril naar een probleem kijkt of met een informatica- of procesbril. En binnen de brillen hebben we ook nog diverse sterktes. Als je naar een probleem kijk moet je dit altijd doen met een 3D-bril, zodat je alle aspecten kunt meenemen. Als dit je tweede natuur is dan gebeurt dit automatisch en kies je automatisch een goede oplossing.

Lees verder...